Awesome Image
Awesome Image
2022-ci ildən kovrolin təmizləmə lideri

Kovrolinlərin təmizlənməsinə xüsusi kovrolin növünüz üçün peşəkar təmizləmə texnologiyası, həmçinin ləkələrin və saqqızın çıxarılması daxildir. Təmizlik bərpa effektinə zəmanət veririk!

Kovrolinlərin təmizlənməsi yüksək texnoloji yuyucu vasitələrdən istifadə etməklə Avropa sertifikatlı avadanlıqla həyata keçirilir.

Kovrolin təmizləmənməsinə daxildir:
1. Kovrolinin ümumi təmizliyi;
2. Ləkələrin çıxarılması;
3. Saqqızın çıxarılması;
4. Avropa sertifikatlı zərərsiz və antiallergik təmizləyici məhlullar.

Kovrolin ardıcıl təmizlənməsi aşağıdakı texnoloji proseslə müşayiət olunur:
1. Elektrikli fırça ilə xüsusi alətlə quru təmizləmə;
2. 14 bar vurma təzyiqi və 26 kPa gücü ilə kovrolin yuyan maşınla kovrolinlərin dərindən təmizlənməsi.